CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH TMD BẮC NINH

ĐC: Số 63 Đường Trần Lựu, Khu 5, Phường Thị Cầu,Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 
ĐT: (0222)3811688. 
Email: oanhtmd@gmail.com-tmdpc.info@gmail.com

Website: www.tmdpc.vn - www.maytinhbacninh.vn - www.laptopbacninh.com