• CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH TMD BẮC NINH
  • Địa chỉ : Số 63 Đường Trần Lựu, Khu 5 Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

    Điện thoại : (0222) 3.811.688

  • Hotline : 0968.49.6161

  • Mua hàng : 0913.216.175

  • CSKH : 0968.49.6161

  • Bảo hành : 0913.216.107


Quý khách vui lòng gửi thông tin theo form sau :

Tên đầy đủ *
Email *
Điện thoại
Nội dung *
Mã bảo vệ * Đổi mã

Copyright © 2018 Công ty cổ phần máy tính TMD Bắc Ninh