• CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH TMD BẮC NINH
  • Địa chỉ : Số 63 Đường Trần Lưu, Khu 5 Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

    Điệnt hoại : (0222)3811688

  • Hotline : 0913.216.127

  • Mua hàng : 0913.216.127

  • CSKH : 0913.216.107

  • Bảo hành : 0222.3.811.688


Quý khách vui lòng gửi thông tin theo form sau :

Tên đầy đủ *
Email *
Điện thoại
Nội dung *
Mã bảo vệ * Đổi mã

Copyright © 2018 Công ty cổ phần máy tính TMD Bắc Ninh